O firmie Vision
Firma Vision International People Group - to jedna z największych firm, oferująca na rynku międzynarodowym 100% naturalne produkty dla zdrowia. Wybór doskonałego zdrowia to cała filozofia firmy. Głównym celem firmy jest stworzenie nowej kultury zdrowia, jako najwyższego priorytetu dla każdego człowieka i całego społeczeństwa.

Informacje o produktach Vision: Biologicznie aktywne suplementy diety produkowane są przez firmę Vision International People Group wraz z francuskim koncernem Arkopharma. Produkty pomagają zapewnić organizmowi człowieka niezbędne do prawidłowego funkcjonowania substancje: witaminy, makroelementy, mikroelementy, zioła, aminokwasy, błonniki.

Suplementy produkowane przez firmę Vision są w 100% naturalne, wyróżnia je: unikalna technologia produkcji, receptura, skutek leczniczo-profilaktyczny, brak efektów ubocznych, organizm nie uzależnia się od preparatu, brak efektu toksycznego, łagodne działanie, nie ma potrzeby badań i wizyt u lekarzy.

Biologicznie aktywne dodatki do żywności (suplementy diety) firmy VISION posiadają Certyfikat Zdrowia Unii Europejskiej wydany przez Instytut ds. Żywności Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego Republiki Francji. Jakość i bezpieczeństwo tych produktów zostało również potwierdzone przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ), Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC). Produkty Vision są dopuszczone do obrotu na terenie Polski.

Filozofia firmy

Filozofia firmy Vision nosi nazwę Wybór Doskonałego Zdrowia - lub w skrócie, - WDZ. U podstaw tej filozofii leży uznanie zdrowia człowieka za najwyższą wartość i pojmowanie zdrowia jako harmonii fizycznej, duchowej, intelektualnej i socjalnej jakości życia.

Warunki, w których żyje współczesny człowiek często okazują się niekorzystne dla zdrowia. Wszystkich nie można wymienić. Jednocześnie wiele z tego, co określa stan zdrowia mimo wszystko pozostaje w naszej mocy - na przykład sposób odżywiania, długość snu itd. Wszystko to jest wynikiem indywidualnego wyboru, którego człowiek dokonuje na podstawie swojego osobistego systemu wartości. To właśnie system wartości określa zachowanie człowieka, jego przyzwyczajenia, priorytety i generalnie to, co nazywamy stylem życia.

Wybór dobrego zdrowia - to osobisty wybór człowieka. Jednak niełatwo jest dokonać go w pojedynkę - potrzebna jest pomoc osób jednakowo myślących. Bardzo często bowiem jesteśmy zmuszani do podjęcia ważnych dla nas decyzji w warunkach niezdrowej blokady informacyjnej - na przykład pod naciskiem krzykliwej reklamy, nawołującej do używania niszczących zdrowie towarów, takich jak tytoń, alkohol, jedzenie "fast food", itp. Tej "agresji reklamowej" można się przeciwstawić tylko przy poparciu społeczności osób jednakowo myślących, które dokonały już swojego świadomego wyboru na rzecz zdrowia.

Dziś ludzie na całym świecie mogą być wdzięczni dystrybutorom Vision, propagatorom filozofii WDZ, za pomoc w dokonaniu właściwego wyboru. W ten sposób tworząc społeczność "promotorów zdrowia", Firma wznosi latarnię morską, na której światło będą kierować się wszyscy jej zdrowo myślący zwolennicy.

Wybór Dobrego Zdrowia - to fundamentalne ukierunkowanie na zdrowie. Po to, aby pomóc człowiekowi podzielającemu filozofię WDZ, w dokonaniu prawidłowego wyboru w każdej sytuacji życiowej istnieje kontakologia, czyli nauka o kontaktach. Nie jest to dyscyplina ściśle naukowa, a raczej świadoma odpowiedzialność człowieka za swoje czyny z punktu widzenia korzyści lub szkody wyrządzanych przez nie zdrowiu. Kontaktologia - to nauka o kontaktach, zdolnościach ich rozpoznawania i organizacji w celu osiągnięcia najlepszych wskaźników zdrowia, długowieczności, dobrobytu materialnego.

Rada dyrektorów

"Vision International People Group" - to nazwa wielkiego holdingu, zrzeszającego dziesiątki kompanii. W skład holdingu wchodzą firmy zajmujące się opracowaniem, produkcją i handlem produktami, świadczące usługi prawnicze, marketingowe, wydawnicze, telekomunikacyjne i inne. Właścicielem i prezesem firmy jest:

Prezes Kompanii "Vision International People Group" Dmitrij Buriak